Opinie ornitologiczne Wyszków, ornitolog Wyszków

Standardową formą ochrony ptaków w domach podczas remontów winno być zostawienie miejsc gniazdowania w możliwie niezmienionej formie. Zachowanie otworów , bądź niekratowanie wylotów wentylacyjnych w stropodachach.
Ptaki przyzwyczajają się do znanych miejsc lęgowych. Kiedy się je zepsuje i tak próbują się do nich dostać.
Jeśli to możliwe należy negocjować z deweloperem zostawienie tych miejsc nienaruszonych .
W przypadku gdy okazuje się to niemożliwe trzeba zastosować właściwą kompensacje przyrodniczą.
Ilość zawieszonych budek powinna być zawsze większa od utraconych siedlisk.
Nie wszystkie ptaki spośród nich skorzystają. Aby zajętość skrzynek była jak najwyższa należy zlecić wybór budek ornitologowi, który fachowo dopasuje ich wymiar do ptaków które mają je zasiedlać.
Należy również pamiętać, że budki muszą być stworzone wedle odpowiednich standardów.
W miastach na świecie jest ponad połowa społeczności. Stanowią one w skali ewolucyjnej zupełnie nowy ekosystem dla ptaków.
Z czasem ich powstawania ptaki zaczęły przyzwyczajać się do ich wykorzystania.
Budynki stworzyły dla ptaków odpowiednie miejsca do zakładania gniazd, wykorzystując elementy infrastruktury.
Miejsca do ogrzania się zimą oraz źródło sztucznego pokarmu.
Mimo coraz szerszej świadomości publicznej i propagowania w mediach problemu ochrony ptaków w miastach, wiedza na ten problem jest jeszcze ograniczona .
Zarówno mieszkańcy jak i urzędnicy często nie znają prawa.
Nie rozumieją jak ważna dla całego naszego ekosystemu jest ochrona ptaków w mieście.

A wystarczy wezwać specjalistę ornitologa Wyszków oraz polecić mu stworzenie odpowiedniego sprawozdania – opinii ornitologicznej Wyszków.

Niektóre gatunki ptaków bardzo dobrze przystosowały się do istnienia w miastach .
Wykorzystując budynki jako stanowisko do zasiedlenia. Wszelkie nisze , stropodachy i szczeliny są zasiedlane .
W zimie ptaki mogą się ogrzać w mieście. Miasto jest też źródłem sztucznego posiłku np.odpadki.
Jeśli szuka o drapieżniki też jest tutaj względnie bezpiecznie, często wolą one polować na obszarach naturalnych aniżeli w gęstwienie komunalnych budynków.
Ptakami jakie najczęściej zasiedlają domy są : gołąb miejski , jerzyk , wróbel , kawka, oknówka, kopciuszek i pustułka.
Owe gatunki nierozerwalnie powiązane są z obiektami i od nich zależne na ścieżce rozwoju i urbanizacji miast stały się z nimi spójne.
Stanowią grupę gatunków synantropijnych nierozerwalnie powiązanych z człowiekiem.

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oceny oddziaływania inwestycji

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja.

Read more

Waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań.

Read more

Nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.

Read more

Monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej.

Read more

Ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuję usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Read more

Opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.

Read more
Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz wiadomość