Opinie ornitologiczne Mińsk Mazowiecki, ornitolog Mińsk Mazowiecki

Podstawową metodą ochrony ptaków w budynkach podczas remontów winno być pozostawienie miejsc gniazdowania w możliwie niezmienionej postaci.
Zachowanie wylotów , bądź niekratowanie wylotów wentylacyjnych w stropodachach.
Ptaki przyzwyczajają się do własnych miejsc lęgowych. Gdy się je zepsuje i tak próbują się do nich dostać. Jeżeli to możliwe należy negocjować z deweloperem zachowanie tych miejsc nienaruszonych .
W przypadku kiedy okazuje się to niewykonalne trzeba zastosować odpowiednią kompensacje przyrodniczą. Ilość zawieszonych budek winna być zawsze większa od utraconych siedlisk.
Nie wszystkie ptaki z nich skorzystają. Aby zajętość skrzynek była jak największa należy zlecić wybór budek ornitologowi, który fachowo przystosuje ich wymiar do ptaków które mają je zasiedlać. Należy także pamiętać, iż budki muszą być zrobione wedle odpowiednich standardów.
W miastach na świecie jest ponad połowa ludności.
Stanowią one w skali ewolucyjnej dość nowy ekosystem dla ptaków. Z czasem ich powstawania ptaki zaczęły przyzwyczajać się do ich wykorzystania.
Obiekty stworzyły dla ptaków dobre stanowiska do budowania gniazd, wykorzystując elementy infrastruktury. Miejsca do ogrzania się zimą i źródło sztucznego posiłku. Mimo coraz bogatszej świadomości publicznej i nagłaśniania w mediach problemu ochrony ptaków w miastach, wiedza na ten problem jest wciąż ograniczona . Zarówno mieszkańcy jak również urzędnicy nierzadko nie znają prawa. Nie rozumieją jak znacząca dla całego naszego ekosystemu jest ochrona ptaków w mieście.

A wystarczy wezwać specjalistę ornitologa Mińsk Mazowiecki oraz polecić mu stworzenie odpowiedniego sprawozdania – opinie ornitologicznej Mińsk Mazowiecki.


Niektóre gatunki ptaków bardzo dobrze przystosowały się do istnienia w miastach .
Użytkując budynki jako miejsce do zasiedlenia. Wszelkie nisze , stropodachy i szczeliny są zasiedlane .
W zimie ptaki potrafią się ogrzać w mieście.
Miasto jest również źródłem sztucznego posiłku np. odpadki. Jeżeli chodzi o drapieżniki też jest tutaj względnie bezpiecznie, często wolą one polować na obszarach otwartych aniżeli w gęstwienie miejskich budynków.
Ptakami jakie szczególnie zasiedlają domy są : gołąb miejski , jerzyk , wróbel , kawka, oknówka, kopciuszek i pustułka. Owe gatunki nierozerwalnie związane są z domami i od nich zależne na ścieżce rozwoju oraz urbanizacji miast stawały się z nimi spójne.
Stanowią grupę gatunków synantropijnych nierozerwalnie powiązanych z człowiekiem.

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oceny oddziaływania inwestycji

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja.

Read more

Waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań.

Read more

Nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.

Read more

Monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej.

Read more

Ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuję usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Read more

Opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.

Read more
Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz wiadomość