Opinie ornitologiczne Siedlce, ornitolog Siedlce

Standardową formą ochrony ptaków w obiektach podczas remontów powinno być pozostawienie miejsc gniazdowania w możliwie niezmienionej postaci.
Pozostawienie otworów , bądź niekratowanie wylotów wentylacyjnych w stropodachach. Ptaki przyzwyczajają się do swoich miejsc lęgowych. Kiedy się je zepsuje i tak próbują się do nich dostać. Jeżeli to możliwe należy rozmawiać z inwestorem zachowanie tych miejsc nienaruszonych .
W przypadku kiedy okazuje się to niewykonalne trzeba zastosować właściwą kompensacje przyrodniczą. Ilość powieszonych budek powinna być zawsze większa od utraconych siedlisk.
Nie wszystkie ptaki spośród nich skorzystają. Aby zajętość skrzynek była jak największa należy zlecić wybór budek ornitologowi, który fachowo przystosuje ich wymiar do ptaków które mają je zasiedlać.
Należy również pamiętać, że budki muszą być wytworzone według odpowiednich standardów. W miastach na świecie jest ponad połowa ludności.
Stanowią one w skali ewolucyjnej dość nowy ekosystem dla ptaków. Z czasem ich występowania ptaki zaczęły przyzwyczajać się do ich wykorzystania.
Obiekty stworzyły dla ptaków dobre miejsca do tworzenia gniazd, wykorzystując elementy infrastruktury.
Pomieszczenia do ogrzania się zimą oraz źródło sztucznego posiłku. Mimo coraz liczniejszej świadomości publicznej i propagowania w mediach problemu ochrony ptaków w miastach, wiedza na ten problem jest wciąż ograniczona .
Zarówno mieszkańcy jak i urzędnicy często nie znają prawa. Nie wiedzą jak ważna dla całego naszego ekosystemu jest ochrona ptaków w mieście.

A wystarczy wezwać specjalistę ornitologa Siedlce oraz polecić mu stworzenie odpowiedniego sprawozdania – opinii ornitologicznej Siedlce.


Niektóre gatunki ptaków szczególnie dobrze przystosowały się do życia w miastach . Użytkując budynki jako stanowisko do zasiedlenia.
Wszelkie nisze , stropodachy i szczeliny są zasiedlane .
W zimie ptaki potrafią się ogrzać w mieście. Miasto jest też źródłem sztucznego pokarmu np. odpadki. Jeżeli szuka o drapieżniki też istnieje tutaj względnie bezpiecznie, często wolą one polować na terenach naturalnych niż w gęstwienie komunalnych budynków. Ptakami które najczęściej zasiedlają obiekty są : gołąb miejski , jerzyk , wróbel , kawka, oknówka, kopciuszek i pustułka.
Owe gatunki nierozerwalnie związane są z domami i od nich zależne na ścieżce rozwoju i urbanizacji miast stawały się z nimi spójne.
Stanowią grupę gatunków synantropijnych nierozerwalnie powiązanych z człowiekiem.

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oceny oddziaływania inwestycji

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja.

Read more

Waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań.

Read more

Nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.

Read more

Monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej.

Read more

Ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuję usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Read more

Opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.

Read more
Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz wiadomość