Opinie ornitologiczne Radom, ornitolog Radom

Standardową metodą ochrony ptaków w obiektach podczas remontów winno być pozostawienie miejsc gniazdowania w możliwie niezmienionej formie.
Pozostawienie otworów , bądź niekratowanie otworów wentylacyjnych w stropodachach.
Ptaki przyzwyczajają się do własnych miejsc lęgowych. Gdy się je uszkodzi i tak próbują się do nich dostać. Jeżeli to możliwe należy negocjować z inwestorem zachowanie tych miejsc nienaruszonych .
W przypadku gdy okazuje się to nierealne trzeba zastosować odpowiednią kompensacje przyrodniczą. Ilość powieszonych budek powinna być zawsze większa od utraconych siedlisk.
Nie wszystkie ptaki spośród nich skorzystają. Aby zajętość skrzynek była jak najwyższa należy zlecić wybór budek ornitologowi, który fachowo dobierze ich rozmiar do ptaków jakie mają je zasiedlać.
Należy również pamiętać, że budki muszą być zrobione wedle odpowiednich standardów.
W miastach na świecie jest ponad połowa społeczności. Są one w skali ewolucyjnej całkiem nowy ekosystem dla ptaków. Z czasem ich występowania ptaki zaczęły przyzwyczajać się do ich zastosowania.
Budynki stworzyły dla ptaków dobre miejsca do budowania gniazd, wykorzystując elementy infrastruktury.
Miejsca do ogrzania się zimą i źródło sztucznego pokarmu.
Mimo coraz liczniejszej świadomości publicznej i propagowania w mediach problemu ochrony ptaków w miastach, wiedza na ów temat jest jeszcze ograniczona .
Zarówno mieszkańcy jak i urzędnicy niejednokrotnie nie znają prawa. Nie wiedzą jak istotna dla całego naszego ekosystemu jest ochrona ptaków w mieście.

A wystarczy wezwać specjalistę ornitologa Radom oraz polecić mu stworzenie odpowiedniego sprawozdania – opinie ornitologicznej Radom.


Niektóre gatunki ptaków bardzo dobrze przystosowały się do mieszkania w miastach .
Użytkując budynki jako miejsce do zasiedlenia. Wszelkie nisze , stropodachy i szczeliny są zasiedlane .
W zimie ptaki mogą się ogrzać w mieście.
Miasto jest też źródłem sztucznego posiłku np. odpadki. Jeśli chodzi o drapieżniki też istnieje tutaj względnie bezpiecznie, często wolą one polować na obszarach otwartych aniżeli w gęstwienie miejskich obiektów.
Ptakami jakie najczęściej zasiedlają budynki są : gołąb miejski , jerzyk , wróbel , kawka, oknówka, kopciuszek i pustułka. Te gatunki ściśle związane są z budynkami i od nich zależne na ścieżce rozwoju oraz urbanizacji miast stały się z nimi spójne.
Stanowią grupę gatunków synantropijnych nierozerwalnie związanych z człowiekiem.

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oceny oddziaływania inwestycji

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja.

Read more

Waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań.

Read more

Nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.

Read more

Monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej.

Read more

Ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuję usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Read more

Opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.

Read more
Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz wiadomość