Waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań. Jednym z jej elementów jest wytypowanie najcenniejszych fragmentów danego obszaru co musi być poprzedzone inwentaryzacją ornitologiczną. Inwentaryzacja taka powinna objąć awifaunę, z naciskiem na gatunki chronione, a szczególnie zamieszczone w “Czerwonej Księdze”. 

Tutaj to bardzo ważna staje się znajomość biologii poszczególnych gatunków ptaków. W przypadku Dudka Upupa epops zamieszkującego zróżnicowany krajobraz rolniczy z dominacją gruntów ornych będą to na przykład szpalery starych głowiastych wierzb z licznymi dziuplami w których to odbywa lęgi, stara zabudowa wiejska z licznymi pustostanami czy też typowe żerowiska gatunku w postaci suchych pastwisk, łąk, wydm o niskiej roślinności na których to z łatwością zdobędzie pokarm w postaci owadów (szarańczaków czy też chrząszczy).

Dysponując w miarę pełną inwentaryzacją przyrodniczą możemy waloryzować teren dzieląc go na różne kategorie w zależności od wartości przyrodniczej, a cenniejsze płaty środowiska nanieść później na mapę przeglądową na przykład w skali 1 : 25 000.

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oceny oddziaływania inwestycji

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja.

Read more

Waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań.

Read more

Nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.

Read more

Monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej.

Read more

Ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuję usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Read more

Opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.

Read more
Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz wiadomość