Opinie ornitologiczne Łódź, ornitolog Łódź

Standardową metodą ochrony ptaków w budynkach podczas remontów winno być zostawienie miejsc gniazdowania w możliwie niepoprawionej postaci.
Zachowanie otworów , bądź niekratowanie otworów wentylacyjnych w stropodachach. Ptaki przyzwyczajają się do znanych miejsc lęgowych.
Gdy się je zepsuje i tak próbują się do nich dostać. Jeśli to możliwe należy rozmawiać z deweloperem zachowanie tych miejsc nienaruszonych .
W przypadku gdy okazuje się to zakazane trzeba zastosować odpowiednią kompensacje przyrodniczą. Ilość zawieszonych budek powinna być zawsze większa od utraconych siedlisk.
Nie wszystkie ptaki spośród nich skorzystają. Aby zajętość skrzynek była jak największa należy zlecić wybór budek ornitologowi, który fachowo dopasuje ich rozmiar do ptaków jakie mają je zasiedlać.
Należy również pamiętać, iż budki muszą być skonstruowane wedle odpowiednich standardów.
W miastach na świecie żyje ponad połowa społeczności. Stanowią one w skali ewolucyjnej zupełnie nowy ekosystem dla ptaków. Z czasem ich występowania ptaki zaczęły przyzwyczajać się do ich zastosowania.
Budynki stworzyły dla ptaków odpowiednie miejsca do budowania gniazd, wykorzystując elementy infrastruktury. Miejsca do ogrzania się zimą oraz źródło sztucznego pokarmu.
Mimo coraz szerszej świadomości publicznej i nagłaśniania w mediach problemu ochrony ptaków w miastach, wiedza na ten temat jest jeszcze ograniczona .
Zarówno mieszkańcy jak i urzędnicy często nie znają prawa. Nie wiedzą jak ważna dla całego naszego ekosystemu jest ochrona ptaków w mieście.

A wystarczy wezwać specjalistę ornitologa Łódź oraz polecić mu stworzenie odpowiedniego sprawozdania – opinie ornitologicznej Łódź.


Niektóre gatunki ptaków bardzo dobrze przystosowały się do mieszkania w miastach .
Wykorzystując budynki jako miejsce do zasiedlenia.
Wszelkie nisze , stropodachy i przerwy są zasiedlane . W zimie ptaki potrafią się ogrzać w mieście.
Miasto jest również źródłem sztucznego posiłku np. odpadki. Jeśli szuka o drapieżniki też jest tu względnie bezpiecznie, często wolą one polować na obszarach naturalnych niż w gęstwienie komunalnych budynków. Ptakami jakie szczególnie zasiedlają obiekty są : gołąb miejski , jerzyk , wróbel , kawka, oknówka, kopciuszek i pustułka.
Te gatunki ściśle powiązane są z budynkami i od nich zależne na ścieżce rozwoju i urbanizacji miast stawały się z nimi spójne.
Stanowią grupę gatunków synantropijnych ściśle związanych z człowiekiem.

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oceny oddziaływania inwestycji

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja.

Read more

Waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań.

Read more

Nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.

Read more

Monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej.

Read more

Ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuję usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Read more

Opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.

Read more
Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz wiadomość