Opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.

Niniejsze opracowanie poza wskazaniem gatunków, gniazd, potencjalnych miejsc lęgowych ptaków, zawiera także zalecenia dotyczące ochrony ptaków na danym obiekcie. Zalecenia te wynikają z wiedzy ornitologicznej oraz obowiązujących przepisów prawa.

W trakcie prac budowlanych należy pamiętać o tym, że w stosunku do dziko występujących gatunków zwierząt objętych ochroną ścisłą lub częściową zakazuje się niszczenia ich siedlisk, ostoi i gniazd oraz umyślnego płoszenia i niepokojenia. Zdarza się, że podczas wykonywanych prac w okresie wiosennym czy letnim gniazda razem z ptakami są zamurowywane a ptaki skazane na śmierć głodową.

Przeprowadzenie badań ornitologicznych pozwoli wykonać prace budowlane, zgodnie z prawem dotyczącym ochrony przyrody minimalizując ich negatywny wpływ.

Należy zaznaczyć iż budynki i inne obiekty wznoszone przez ludzi doskonale zastępują naturalne środowisko życia wielu ptaków takie jak dziuple w drzewach czy półki skalne. W konstrukcjach tych występuje nieraz wiele szczelin, nisz dogodnych do zasiedlenia.

Wróble, kawki , jerzyki, czy kopciuszki budują swe gniazda prawie wyłącznie w budynkach. Zajmują niewielkie szczeliny między cegłami, płytami, pod parapetami, rynnami czy rurami spustowymi, a także duże przestrzenie w stropodachach.

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oceny oddziaływania inwestycji

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja.

Read more

Waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań.

Read more

Nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.

Read more

Monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej.

Read more

Ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuję usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Read more

Opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.

Read more
Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz wiadomość