Opinie ornitologiczne Pułtusk, ornitolog Pułtusk

Standardową metodą ochrony ptaków w domach podczas remontów winno być pozostawienie miejsc gniazdowania w możliwie niepoprawionej formie.
Zachowanie wylotów , bądź niekratowanie otworów wentylacyjnych w stropodachach. Ptaki przyzwyczajają się do znanych miejsc lęgowych.
Kiedy się je zniszczy i tak próbują się do nich dostać. Jeżeli to możliwe należy rozmawiać z inwestorem zachowanie tychże miejsc nienaruszonych .
W przypadku gdy okazuje się to nierealne trzeba zastosować odpowiednią kompensacje przyrodniczą. Ilość powieszonych budek powinna być zawsze większa od utraconych siedlisk.
Nie wszystkie ptaki z nich skorzystają. Aby zajętość skrzynek była jak najwyższa należy zlecić wybór budek ornitologowi, który fachowo dopasuje ich rozmiar do ptaków jakie mają je zasiedlać.
Należy także pamiętać, że budki muszą być wykonane według odpowiednich standardów. W miastach na świecie żyje ponad połowa populacji.
Stanowią one w skali ewolucyjnej zupełnie nowy ekosystem dla ptaków. Z czasem ich powstania ptaki zaczęły przyzwyczajać się do ich zastosowania. Obiekty przygotowały dla ptaków odpowiednie miejsca do zakładania gniazd, wykorzystując elementy infrastruktury.
Miejsca do ogrzania się zimą i źródło sztucznego posiłku.
Mimo coraz bogatszej świadomości społecznej i nagłaśniania w mediach problemu ochrony ptaków w miastach, wiedza na ten temat jest wciąż ograniczona .
Zarówno mieszkańcy jak i urzędnicy nierzadko nie znają prawa. Nie rozumieją jak istotna dla całego naszego ekosystemu jest ochrona ptaków w mieście.

A wystarczy wezwać specjalistę ornitologa Pułtusk oraz polecić mu stworzenie odpowiedniego sprawozdania – opinii ornitologicznej Pułtusk.


Niektóre gatunki ptaków bardzo dobrze dopasowały się do życia w miastach .
Wykorzystując budynki jako miejsce do zasiedlenia. Wszelkie nisze , stropodachy i przerwy są zasiedlane . W zimie ptaki potrafią się ogrzać w mieście.
Miasto jest również źródłem sztucznego posiłku np. odpadki. Jeśli szuka o drapieżniki też istnieje tutaj względnie bezpiecznie, często wolą one polować na terenach naturalnych niż w gęstwienie komunalnych budynków.
Ptakami które najczęściej zasiedlają domy są : gołąb miejski , jerzyk , wróbel , kawka, oknówka, kopciuszek i pustułka. Te gatunki nierozerwalnie związane są z budynkami i od nich zależne na ścieżce rozwoju oraz urbanizacji miast stały się z nimi spójne.
Stanowią grupę gatunków synantropijnych ściśle powiązanych z człowiekiem.

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oceny oddziaływania inwestycji

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja.

Read more

Waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań.

Read more

Nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.

Read more

Monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej.

Read more

Ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuję usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Read more

Opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.

Read more
Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz wiadomość