Opinie ornitologiczne Sochaczew, ornitolog Sochaczew

Standardową metodą ochrony ptaków w domach podczas remontów powinno być zachowanie miejsc gniazdowania w możliwie niepoprawionej formie.
Zostawienie otworów , bądź niekratowanie otworów wentylacyjnych w stropodachach. Ptaki przyzwyczajają się do swoich miejsc lęgowych. Kiedy się je zniszczy i tak próbują się do nich dostać. Jeżeli to możliwe należy rozmawiać z inwestorem pozostawienie tych miejsc nienaruszonych .
W przypadku kiedy okazuje się to nierealne trzeba zastosować odpowiednią kompensacje przyrodniczą. Ilość powieszonych budek winna być zawsze większa od utraconych siedlisk. Nie wszystkie ptaki spośród nich skorzystają. Aby zajętość skrzynek była jak najwyższa należy zlecić wybór budek ornitologowi, który fachowo dobierze ich wymiar do ptaków które mają je zasiedlać.
Należy także pamiętać, iż budki muszą być zrobione według odpowiednich standardów. W miastach na świecie jest ponad połowa populacji. Stanowią one w skali ewolucyjnej całkiem nowy ekosystem dla ptaków. Z czasem ich powstania ptaki zaczęły przyzwyczajać się do ich zastosowania.
Budynki stworzyły dla ptaków dogodne miejsca do tworzenia gniazd, wykorzystując elementy infrastruktury. Miejsca do ogrzania się zimą i źródło sztucznego pokarmu.
Mimo coraz wyższej świadomości społecznej i propagowania w mediach problemu ochrony ptaków w miastach, wiedza na ów temat jest jeszcze ograniczona . Zarówno mieszkańcy jak również urzędnicy niejednokrotnie nie znają prawa. Nie rozumieją jak znacząca dla całego naszego ekosystemu jest ochrona ptaków w mieście.

A wystarczy wezwać specjalistę ornitologa Sochaczew oraz polecić mu stworzenie odpowiedniego sprawozdania – opinii ornitologicznej Sochaczew.


Niektóre gatunki ptaków bardzo dobrze dopasowały się do mieszkania w miastach . Wykorzystując budynki jako stanowisko do zasiedlenia.
Wszelkie nisze , stropodachy i szczeliny są zasiedlane .
W zimie ptaki potrafią się ogrzać w mieście. Miasto jest także źródłem sztucznego pokarmu np. odpadki. Jeśli chodzi o drapieżniki też istnieje tu względnie bezpiecznie, często wolą one polować na terenach naturalnych aniżeli w gęstwienie komunalnych obiektów.
Ptakami które najczęściej zasiedlają domy są : gołąb miejski , jerzyk , wróbel , kawka, oknówka, kopciuszek i pustułka. Te gatunki nierozerwalnie powiązane są z obiektami i od nich zależne na drodze rozwoju oraz urbanizacji miast stały się z nimi spójne.
Stanowią grupę gatunków synantropijnych nierozerwalnie powiązanych z człowiekiem.

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oceny oddziaływania inwestycji

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja.

Read more

Waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań.

Read more

Nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.

Read more

Monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej.

Read more

Ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuję usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Read more

Opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.

Read more
Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz wiadomość