Opinie ornitologiczne Przasnysz, ornitolog Przasnysz

Standardową metodą ochrony ptaków w obiektach podczas remontów powinno być zachowanie miejsc gniazdowania w możliwie niezmienionej postaci. Pozostawienie otworów , bądź niekratowanie wylotów wentylacyjnych w stropodachach.
Ptaki przyzwyczajają się do znanych miejsc lęgowych. Gdy się je uszkodzi i tak próbują się do nich dostać.
Jeżeli to możliwe należy negocjować z deweloperem zostawienie tychże miejsc nienaruszonych .
W przypadku kiedy okazuje się to niemożliwe trzeba zastosować odpowiednią kompensacje przyrodniczą.
Ilość powieszonych budek powinna być zawsze większa od utraconych siedlisk.
Nie wszystkie ptaki spośród nich skorzystają.
Aby zajętość skrzynek była jak najwyższa należy zlecić wybór budek ornitologowi, który fachowo dobierze ich wymiar do ptaków które mają je zasiedlać.
Należy też pamiętać, że budki muszą być zrealizowane wedle odpowiednich standardów.
W miastach na świecie żyje ponad połowa populacji.
Są one w skali ewolucyjnej całkiem nowy ekosystem dla ptaków.
Z czasem ich powstania ptaki zaczęły przyzwyczajać się do ich wykorzystania.
Obiekty stworzyły dla ptaków dobre miejsca do zakładania gniazd, wykorzystując elementy infrastruktury.
Miejsca do ogrzania się zimą oraz źródło sztucznego posiłku.
Mimo coraz większej świadomości publicznej i nagłaśniania w mediach problemu ochrony ptaków w miastach, wiedza na ów temat jest jeszcze ograniczona. Zarówno mieszkańcy jak również urzędnicy niejednokrotnie nie znają prawa.
Nie wiedzą jak ważna dla całego naszego ekosystemu jest ochrona ptaków w mieście.

A wystarczy wezwać specjalistę ornitologa Przasnysz oraz polecić mu stworzenie odpowiedniego sprawozdania – opinii ornitologicznej Przasnysz.

Niektóre gatunki ptaków szczególnie dobrze przystosowały się do występowania w miastach .
Wykorzystując budynki jako miejsce do zasiedlenia. Wszelkie nisze , stropodachy i szczeliny są zasiedlane .
W zimie ptaki mogą się ogrzać w mieście. Miasto jest także źródłem sztucznego pokarmu np.odpadki.
Jeśli szuka o drapieżniki też jest tu względnie bezpiecznie, często wolą one polować na obszarach otwartych niż w gęstwienie komunalnych obiektów.
Ptakami jakie szczególnie zasiedlają obiekty są : gołąb miejski , jerzyk , wróbel , kawka, oknówka, kopciuszek i pustułka.
Owe gatunki nierozerwalnie związane są z domami i od nich zależne na drodze rozwoju i urbanizacji miast stały się z nimi spójne.
Stanowią grupę gatunków synantropijnych ściśle powiązanych z człowiekiem.

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oceny oddziaływania inwestycji

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja.

Read more

Waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań.

Read more

Nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.

Read more

Monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej.

Read more

Ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuję usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Read more

Opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.

Read more
Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz wiadomość