Opinie ornitologiczne Konstancin-Jeziorna, ornitolog Konstancin-Jeziorna

Podstawową formą ochrony ptaków w obiektach podczas remontów powinno być zostawienie miejsc gniazdowania w możliwie niezmienionej postaci.
Pozostawienie otworów , bądź niekratowanie otworów wentylacyjnych w stropodachach.
Ptaki przyzwyczajają się do znanych miejsc lęgowych. Kiedy się je zepsuje i tak próbują się do nich dostać.
Jeśli to możliwe należy rozmawiać z deweloperem zostawienie tychże miejsc nienaruszonych .
W przypadku gdy okazuje się to nierealne trzeba zastosować właściwą kompensacje przyrodniczą.
Ilość powieszonych budek winna być zawsze większa od utraconych siedlisk.
Nie wszystkie ptaki spośród nich skorzystają. Aby zajętość skrzynek była jak największa należy zlecić wybór budek ornitologowi, który fachowo przystosuje ich rozmiar do ptaków które mają je zasiedlać.
Należy też pamiętać, że budki muszą być sporządzone wedle odpowiednich standardów.
W miastach na świecie żyje ponad połowa populacji. Stanowią one w skali ewolucyjnej całkiem nowy ekosystem dla ptaków.
Z czasem ich powstania ptaki zaczęły przyzwyczajać się do ich zastosowania.
Obiekty stworzyły dla ptaków dogodne miejsca do tworzenia gniazd, wykorzystując elementy infrastruktury.
Pomieszczenia do ogrzania się zimą i źródło sztucznego pokarmu.
Mimo coraz liczniejszej świadomości publicznej i nagłaśniania w mediach problemu ochrony ptaków w miastach, wiedza na ten problem jest wciąż ograniczona .
Zarówno mieszkańcy jak również urzędnicy często nie znają prawa.
Nie wiedzą jak istotna dla całego naszego ekosystemu jest ochrona ptaków w mieście.

A wystarczy wezwać specjalistę ornitologa Konstancin-Jeziorna oraz polecić mu stworzenie odpowiedniego sprawozdania – opini ornitologicznej Konstancin-Jeziorna.


Niektóre gatunki ptaków szczególnie dobrze przystosowały się do istnienia w miastach .
Wykorzystując budynki jako stanowisko do zasiedlenia. Wszelkie nisze , stropodachy i szczeliny są zasiedlane .
W zimie ptaki mogą się ogrzać w mieście. Miasto jest także źródłem sztucznego posiłku np. odpadki.
Jeżeli szuka o drapieżniki też jest tutaj względnie bezpiecznie, często wolą one polować na obszarach otwartych aniżeli w gęstwienie komunalnych obiektów.
Ptakami jakie szczególnie zasiedlają budynki są : gołąb miejski , jerzyk , wróbel , kawka, oknówka, kopciuszek i pustułka.
Owe gatunki ściśle powiązane są z domami i od nich zależne na ścieżce rozwoju i urbanizacji miast stawały się z nimi spójne.
Stanowią grupę gatunków synantropijnych nierozerwalnie związanych z człowiekiem.

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oceny oddziaływania inwestycji

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja.

Read more

Waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań.

Read more

Nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.

Read more

Monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej.

Read more

Ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuję usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Read more

Opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.

Read more
Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz wiadomość