Opinie ornitologiczne Grójec, ornitolog Grójec

Podstawową formą ochrony ptaków w budynkach podczas remontów powinno być pozostawienie miejsc gniazdowania w możliwie niepoprawionej formie.
Zostawienie otworów , bądź niekratowanie otworów wentylacyjnych w stropodachach.
Ptaki przyzwyczajają się do własnych miejsc lęgowych. Gdy się je zniszczy i tak próbują się do nich dostać. Jeśli to możliwe należy negocjować z inwestorem pozostawienie tychże miejsc nienaruszonych .
W przypadku kiedy okazuje się to nierealne trzeba zastosować właściwą kompensacje przyrodniczą. Ilość zawieszonych budek powinna być zawsze większa od utraconych siedlisk.
Nie wszystkie ptaki z nich skorzystają. Aby zajętość skrzynek była jak największa należy zlecić wybór budek ornitologowi, który fachowo dostosuje ich wymiar do ptaków które mają je zasiedlać.
Należy także pamiętać, że budki muszą być zrealizowane według odpowiednich standardów.
W miastach na świecie jest ponad połowa społeczności. Są one w skali ewolucyjnej zupełnie nowy ekosystem dla ptaków. Z czasem ich występowania ptaki zaczęły przyzwyczajać się do ich zastosowania.
Budynki stworzyły dla ptaków dogodne miejsca do zakładania gniazd, wykorzystując elementy infrastruktury. Pomieszczenia do ogrzania się zimą oraz źródło sztucznego pokarmu.
Mimo coraz szerszej świadomości społecznej i propagowania w mediach problemu ochrony ptaków w miastach, wiedza na ten temat jest ciągle ograniczona .
Zarówno mieszkańcy jak i urzędnicy często nie znają prawa. Nie rozumieją jak ważna dla całego naszego ekosystemu jest ochrona ptaków w mieście.

A wystarczy wezwać specjalistę ornitologa Grójec oraz polecić mu stworzenie odpowiedniego sprawozdania – opinie ornitologicznej Grójec.


Niektóre gatunki ptaków szczególnie dobrze przystosowały się do występowania w miastach .
Użytkując budynki jako miejsce do zasiedlenia. Wszelkie nisze , stropodachy i szczeliny są zasiedlane . W zimie ptaki mogą się ogrzać w mieście.
Miasto jest również źródłem sztucznego posiłku np. odpadki. Jeśli chodzi o drapieżniki też jest tutaj względnie bezpiecznie, często wolą one polować na terenach otwartych aniżeli w gęstwienie miejskich budynków.
Ptakami które szczególnie zasiedlają obiekty są : gołąb miejski , jerzyk , wróbel , kawka, oknówka, kopciuszek i pustułka. Owe gatunki ściśle powiązane są z obiektami i od nich zależne na drodze rozwoju oraz urbanizacji miast stały się z nimi spójne.
Stanowią grupę gatunków synantropijnych nierozerwalnie powiązanych z człowiekiem.

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oceny oddziaływania inwestycji

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja.

Read more

Waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań.

Read more

Nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.

Read more

Monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej.

Read more

Ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuję usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Read more

Opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.

Read more
Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz wiadomość