Opinie ornitologiczne Ostrów Mazowiecka, ornitolog Ostrów Mazowiecka

Podstawową formą ochrony ptaków w obiektach podczas remontów winno być zostawienie miejsc gniazdowania w możliwie niepoprawionej postaci. Zachowanie otworów , bądź niekratowanie otworów wentylacyjnych w stropodachach. Ptaki przyzwyczajają się do swoich miejsc lęgowych.
Kiedy się je uszkodzi i tak próbują się do nich dostać.
Jeżeli to możliwe należy rozmawiać z deweloperem pozostawienie tychże miejsc nienaruszonych .
W przypadku kiedy okazuje się to nierealne trzeba zastosować właściwą kompensacje przyrodniczą.
Ilość zawieszonych budek winna być zawsze większa od utraconych siedlisk.
Nie wszystkie ptaki z nich skorzystają. Aby zajętość skrzynek była jak największa należy zlecić wybór budek ornitologowi, który fachowo dostosuje ich rozmiar do ptaków jakie mają je zasiedlać.
Należy też pamiętać, iż budki muszą być wytworzone według odpowiednich standardów.
W miastach na świecie jest ponad połowa ludności.
Są one w skali ewolucyjnej zupełnie nowy ekosystem dla ptaków.
Z czasem ich powstania ptaki zaczęły przyzwyczajać się do ich zastosowania.
Budynki przygotowały dla ptaków odpowiednie miejsca do budowania gniazd, wykorzystując elementy infrastruktury. Pomieszczenia do ogrzania się zimą i źródło sztucznego posiłku.
Mimo coraz bogatszej świadomości społecznej i nagłaśniania w mediach problemu ochrony ptaków w miastach, wiedza na ów problem jest wciąż ograniczona .
Zarówno mieszkańcy jak również urzędnicy często nie znają prawa.
Nie rozumieją jak istotna dla całego naszego ekosystemu jest ochrona ptaków w mieście.

A wystarczy wezwać specjalistę ornitologa Ostrów Mazowiecka oraz polecić mu stworzenie odpowiedniego sprawozdania – opinii ornitologicznej Ostrów Mazowiecka.


Niektóre gatunki ptaków szczególnie dobrze przystosowały się do występowania w miastach .
Wykorzystując budynki jako stanowisko do zasiedlenia. Wszelkie nisze , stropodachy i szczeliny są zasiedlane .
W zimie ptaki mogą się ogrzać w mieście.
Miasto jest też źródłem sztucznego posiłku np.odpadki.
Jeżeli chodzi o drapieżniki też jest tutaj względnie bezpiecznie, często wolą one polować na terenach naturalnych niż w gęstwienie miejskich obiektów.
Ptakami które szczególnie zasiedlają domy są : gołąb miejski , jerzyk , wróbel , kawka, oknówka, kopciuszek i pustułka.
Owe gatunki nierozerwalnie związane są z domami i od nich zależne na ścieżce rozwoju i urbanizacji miast stały się z nimi spójne.
Stanowią grupę gatunków synantropijnych ściśle związanych z człowiekiem.

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oceny oddziaływania inwestycji

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja.

Read more

Waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań.

Read more

Nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.

Read more

Monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej.

Read more

Ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuję usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Read more

Opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.

Read more
Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz wiadomość