Opinie ornitologiczne Rawa Mazowiecka, ornitolog Rawa Mazowiecka

Podstawową formą ochrony ptaków w obiektach podczas remontów winno być zostawienie miejsc gniazdowania w możliwie niezmienionej formie.
Pozostawienie wylotów , bądź niekratowanie wylotów wentylacyjnych w stropodachach. Ptaki przyzwyczajają się do swoich miejsc lęgowych.
Kiedy się je zepsuje i tak próbują się do nich dostać. Jeśli to możliwe należy negocjować z inwestorem pozostawienie tychże miejsc nienaruszonych .
W przypadku kiedy okazuje się to niemożliwe trzeba zastosować odpowiednią kompensacje przyrodniczą. Ilość zawieszonych budek powinna być zawsze większa od utraconych siedlisk. Nie wszystkie ptaki z nich skorzystają. Aby zajętość skrzynek była jak największa należy zlecić wybór budek ornitologowi, który fachowo dobierze ich wymiar do ptaków jakie mają je zasiedlać.
Należy także pamiętać, że budki muszą być zbudowane według odpowiednich standardów. W miastach na świecie jest ponad połowa ludności.
Są one w skali ewolucyjnej zupełnie nowy ekosystem dla ptaków.
Z czasem ich występowania ptaki zaczęły przyzwyczajać się do ich wykorzystania. Obiekty przygotowały dla ptaków odpowiednie miejsca do budowania gniazd, wykorzystując elementy infrastruktury. Pomieszczenia do ogrzania się zimą oraz źródło sztucznego posiłku.
Mimo coraz liczniejszej świadomości publicznej i nagłaśniania w mediach problemu ochrony ptaków w miastach, wiedza na ów problem jest wciąż ograniczona . Zarówno mieszkańcy jak również urzędnicy nierzadko nie znają prawa. Nie wiedzą jak istotna dla całego naszego ekosystemu jest ochrona ptaków w mieście.

A wystarczy wezwać specjalistę ornitologa Rawa Mazowiecka oraz polecić mu stworzenie odpowiedniego sprawozdania – opinii ornitologicznej Rawa Mazowiecka.


Niektóre gatunki ptaków bardzo dobrze dopasowały się do życia w miastach .
Użytkując budynki jako stanowisko do zasiedlenia. Wszelkie nisze , stropodachy i szczeliny są zasiedlane . W zimie ptaki mogą się ogrzać w mieście.
Miasto jest też źródłem sztucznego pokarmu np. odpadki. Jeśli chodzi o drapieżniki też istnieje tu względnie bezpiecznie, często wolą one polować na terenach naturalnych aniżeli w gęstwienie miejskich obiektów.
Ptakami które najczęściej zasiedlają obiekty są : gołąb miejski , jerzyk , wróbel , kawka, oknówka, kopciuszek i pustułka. Te gatunki nierozerwalnie powiązane są z obiektami i od nich zależne na ścieżce rozwoju oraz urbanizacji miast stawały się z nimi spójne.
Stanowią grupę gatunków synantropijnych nierozerwalnie powiązanych z człowiekiem.

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oceny oddziaływania inwestycji

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja.

Read more

Waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań.

Read more

Nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.

Read more

Monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej.

Read more

Ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuję usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Read more

Opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.

Read more
Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz wiadomość