Opinie ornitologiczne Grodzisk Mazowiecki, ornitolog Grodzisk Mazowiecki

Standardową metodą ochrony ptaków w budynkach podczas remontów powinno być zostawienie miejsc gniazdowania w możliwie niepoprawionej formie.
Zostawienie wylotów , bądź niekratowanie wylotów wentylacyjnych w stropodachach.
Ptaki przyzwyczajają się do swoich miejsc lęgowych.
Kiedy się je zepsuje i tak próbują się do nich dostać.
Jeśli to możliwe należy negocjować z deweloperem zostawienie tych miejsc nienaruszonych .
W przypadku kiedy okazuje się to niewykonalne trzeba zastosować właściwą kompensacje przyrodniczą.
Ilość zawieszonych budek powinna być zawsze większa od utraconych siedlisk.
Nie wszystkie ptaki spośród nich skorzystają.
Aby zajętość skrzynek była jak najwyższa należy zlecić wybór budek ornitologowi, który fachowo dobierze ich wymiar do ptaków które mają je zasiedlać.
Należy także pamiętać, że budki muszą być wykonane według odpowiednich standardów.
W miastach na świecie jest ponad połowa ludności.
Są one w skali ewolucyjnej zupełnie nowy ekosystem dla ptaków.
Z czasem ich powstawania ptaki zaczęły przyzwyczajać się do ich zastosowania.
Budynki przygotowały dla ptaków odpowiednie stanowiska do budowania gniazd, wykorzystując elementy infrastruktury.
Miejsca do ogrzania się zimą oraz źródło sztucznego pokarmu.
Mimo coraz większej świadomości społecznej i propagowania w mediach problemu ochrony ptaków w miastach, wiedza na ten problem jest wciąż ograniczona .
Zarówno mieszkańcy jak również urzędnicy często nie znają prawa.
Nie rozumieją jak istotna dla całego naszego ekosystemu jest ochrona ptaków w mieście.

A wystarczy wezwać specjalistę ornitologa Grodzisk Mazowiecki oraz polecić mu stworzenie odpowiedniego sprawozdania – opinii ornitologicznej Grodzisk Mazowiecki.

Niektóre gatunki ptaków bardzo dobrze dopasowały się do istnienia w miastach, użytkując budynki jako stanowisko do zasiedlenia.Wszelkie nisze , stropodachy i szczeliny są zasiedlane .W zimie ptaki mogą się ogrzać w mieście.
Miasto jest też źródłem sztucznego pokarmu np.odpadki.
Jeśli szuka o drapieżniki też jest tu względnie bezpiecznie, często wolą one polować na terenach naturalnych niż w gęstwienie komunalnych obiektów.
Ptakami jakie najczęściej zasiedlają budynki są : gołąb miejski , jerzyk , wróbel , kawka, oknówka, kopciuszek i pustułka.
Te gatunki ściśle powiązane są z domami i od nich zależne na drodze rozwoju oraz urbanizacji miast stawały się z nimi spójne.
Stanowią grupę gatunków synantropijnych ściśle powiązanych z człowiekiem.

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oceny oddziaływania inwestycji

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja.

Read more

Waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań.

Read more

Nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.

Read more

Monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej.

Read more

Ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuję usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Read more

Opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.

Read more
Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz wiadomość