Opinie ornitologiczne Warszawa, ornitolog Warszawa

Podstawową metodą ochrony ptaków w domach podczas remontów powinno być zachowanie miejsc gniazdowania w możliwie niezmienionej formie. Zachowanie wylotów , bądź niekratowanie otworów wentylacyjnych w stropodachach.
Ptaki przyzwyczajają się do swoich miejsc lęgowych. Gdy się je zepsuje i tak próbują się do nich dostać. Jeśli to możliwe należy rozmawiać z inwestorem pozostawienie tych miejsc nienaruszonych .
W przypadku gdy okazuje się to niemożliwe trzeba zastosować odpowiednią kompensacje przyrodniczą. Ilość zawieszonych budek powinna być zawsze większa od utraconych siedlisk.
Nie wszystkie ptaki z nich skorzystają. Aby zajętość skrzynek była jak najwyższa należy zlecić wybór budek ornitologowi, który fachowo przystosuje ich wymiar do ptaków jakie mają je zasiedlać. Należy także pamiętać, iż budki muszą być skonstruowane według odpowiednich standardów.
W miastach na świecie żyje ponad połowa społeczności.
Są one w skali ewolucyjnej zupełnie nowy ekosystem dla ptaków.
Z czasem ich powstania ptaki zaczęły przyzwyczajać się do ich wykorzystania. Budynki stworzyły dla ptaków dogodne miejsca do zakładania gniazd, wykorzystując elementy infrastruktury.
Pomieszczenia do ogrzania się zimą i źródło sztucznego pokarmu. Mimo coraz głębszej świadomości społecznej i nagłaśniania w mediach problemu ochrony ptaków w miastach, wiedza na ten temat jest jeszcze ograniczona . Zarówno mieszkańcy jak również urzędnicy często nie znają prawa.
Nie wiedzą jak ważna dla całego naszego ekosystemu jest ochrona ptaków w mieście.

A wystarczy wezwać specjalistę ornitologa Warszawa oraz polecić mu stworzenie odpowiedniego sprawozdania – opinie ornitologicznej Warszawa.


Niektóre gatunki ptaków bardzo dobrze dopasowały się do przebywania w miastach . Użytkując budynki jako stanowisko do zasiedlenia. Wszelkie nisze , stropodachy i przerwy są zasiedlane .
W zimie ptaki mogą się ogrzać w mieście.
Miasto jest także źródłem sztucznego pokarmu np. odpadki. Jeśli szuka o drapieżniki też jest tutaj względnie bezpiecznie, często wolą one polować na terenach naturalnych niż w gęstwienie komunalnych obiektów.
Ptakami jakie szczególnie zasiedlają obiekty są : gołąb miejski , jerzyk , wróbel , kawka, oknówka, kopciuszek i pustułka. Te gatunki nierozerwalnie związane są z obiektami i od nich zależne na ścieżce rozwoju i urbanizacji miast stawały się z nimi spójne.
Stanowią grupę gatunków synantropijnych ściśle związanych z człowiekiem.

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oceny oddziaływania inwestycji

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja.

Read more

Waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań.

Read more

Nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.

Read more

Monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej.

Read more

Ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuję usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Read more

Opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.

Read more
Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz wiadomość