Opinie ornitologiczne Skierniewice, ornitolog Skierniewice

Podstawową metodą ochrony ptaków w budynkach podczas remontów winno być zachowanie miejsc gniazdowania w możliwie niezmienionej postaci.
Pozostawienie wylotów , bądź niekratowanie otworów wentylacyjnych w stropodachach.
Ptaki przyzwyczajają się do znanych miejsc lęgowych.
Kiedy się je zepsuje i tak próbują się do nich dostać. Jeżeli to możliwe należy rozmawiać z inwestorem pozostawienie tychże miejsc nienaruszonych .
W przypadku gdy okazuje się to niewykonalne trzeba zastosować odpowiednią kompensacje przyrodniczą. Ilość zawieszonych budek powinna być zawsze większa od utraconych siedlisk.
Nie wszystkie ptaki spośród nich skorzystają. Aby zajętość skrzynek była jak najwyższa należy zlecić wybór budek ornitologowi, który fachowo dobierze ich rozmiar do ptaków jakie mają je zasiedlać.
Należy też pamiętać, że budki muszą być skonstruowane według odpowiednich standardów. W miastach na świecie żyje ponad połowa populacji.
Są one w skali ewolucyjnej całkiem nowy ekosystem dla ptaków.
Z czasem ich powstawania ptaki zaczęły przyzwyczajać się do ich wykorzystania.
Obiekty stworzyły dla ptaków dobre stanowiska do budowania gniazd, wykorzystując elementy infrastruktury. Miejsca do ogrzania się zimą oraz źródło sztucznego posiłku.
Mimo coraz bogatszej świadomości publicznej i nagłaśniania w mediach problemu ochrony ptaków w miastach, wiedza na ten problem jest jeszcze ograniczona .
Zarówno mieszkańcy jak i urzędnicy często nie znają prawa. Nie rozumieją jak znacząca dla całego naszego ekosystemu jest ochrona ptaków w mieście.

A wystarczy wezwać specjalistę ornitologa Skierniewice oraz polecić mu stworzenie odpowiedniego sprawozdania – opinii ornitologicznej Skierniewice.


Niektóre gatunki ptaków szczególnie dobrze dopasowały się do występowania w miastach .
Wykorzystując budynki jako stanowisko do zasiedlenia.
Wszelkie nisze , stropodachy i przerwy są zasiedlane .
W zimie ptaki mogą się ogrzać w mieście.
Miasto jest również źródłem sztucznego posiłku np. odpadki. Jeśli szuka o drapieżniki też jest tu względnie bezpiecznie, często wolą one polować na obszarach naturalnych niż w gęstwienie miejskich obiektów.
Ptakami jakie najczęściej zasiedlają domy są : gołąb miejski , jerzyk , wróbel , kawka, oknówka, kopciuszek i pustułka. Te gatunki ściśle związane są z domami i od nich zależne na ścieżce rozwoju i urbanizacji miast stały się z nimi spójne.
Stanowią grupę gatunków synantropijnych ściśle powiązanych z człowiekiem.

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oceny oddziaływania inwestycji

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja.

Read more

Waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań.

Read more

Nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.

Read more

Monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej.

Read more

Ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuję usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Read more

Opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.

Read more
Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz wiadomość