Opinie ornitologiczne Otwock, ornitolog Otwock

Podstawową formą ochrony ptaków w domach podczas remontów winno być zachowanie miejsc gniazdowania w możliwie niepoprawionej postaci. Zostawienie otworów , bądź niekratowanie otworów wentylacyjnych w stropodachach. Ptaki przyzwyczajają się do własnych miejsc lęgowych. Gdy się je uszkodzi i tak próbują się do nich dostać. Jeżeli to możliwe należy negocjować z inwestorem pozostawienie tychże miejsc nienaruszonych . W przypadku kiedy okazuje się to niemożliwe trzeba zastosować odpowiednią kompensacje przyrodniczą. Ilość powieszonych budek winna być zawsze większa od utraconych siedlisk. Nie wszystkie ptaki spośród nich skorzystają. Aby zajętość skrzynek była jak najwyższa należy zlecić wybór budek ornitologowi, który fachowo dostosuje ich wymiar do ptaków jakie mają je zasiedlać. Należy też pamiętać, iż budki muszą być wykonane według odpowiednich standardów. W miastach na świecie jest ponad połowa populacji. Są one w skali ewolucyjnej dość nowy ekosystem dla ptaków. Z czasem ich powstawania ptaki zaczęły przyzwyczajać się do ich zastosowania. Obiekty stworzyły dla ptaków dogodne stanowiska do budowania gniazd, wykorzystując elementy infrastruktury. Miejsca do ogrzania się zimą i źródło sztucznego posiłku. Mimo coraz głębszej świadomości społecznej i propagowania w mediach problemu ochrony ptaków w miastach, wiedza na ten temat jest wciąż ograniczona . Zarówno mieszkańcy jak również urzędnicy nierzadko nie znają prawa. Nie rozumieją jak znacząca dla całego naszego ekosystemu jest ochrona ptaków w mieście.

A wystarczy wezwać specjalistę ornitologa Otwock oraz polecić mu stworzenie odpowiedniego sprawozdania – opinii ornitologicznej Otwock.


Niektóre gatunki ptaków bardzo dobrze przystosowały się do mieszkania w miastach . Wykorzystując budynki jako stanowisko do zasiedlenia. Wszelkie nisze , stropodachy i przerwy są zasiedlane . W zimie ptaki mogą się ogrzać w mieście. Miasto jest też źródłem sztucznego pokarmu np. odpadki. Jeśli chodzi o drapieżniki też istnieje tu względnie bezpiecznie, często wolą one polować na terenach otwartych niż w gęstwienie miejskich obiektów. Ptakami które szczególnie zasiedlają domy są : gołąb miejski , jerzyk , wróbel , kawka, oknówka, kopciuszek i pustułka. Te gatunki nierozerwalnie powiązane są z domami i od nich zależne na drodze rozwoju oraz urbanizacji miast stawały się z nimi spójne. Stanowią grupę gatunków synantropijnych ściśle związanych z człowiekiem

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oceny oddziaływania inwestycji

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja.

Read more

Waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań.

Read more

Nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.

Read more

Monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej.

Read more

Ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuję usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Read more

Opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.

Read more
Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz wiadomość