Opinie ornitologiczne Legionowo, ornitolog Legionowo

Standardową metodą ochrony ptaków w domach podczas remontów powinno być pozostawienie miejsc gniazdowania w możliwie niepoprawionej formie.
Pozostawienie otworów , bądź niekratowanie otworów wentylacyjnych w stropodachach. Ptaki przyzwyczajają się do znanych miejsc lęgowych. Kiedy się je zepsuje i tak próbują się do nich dostać. Jeśli to możliwe należy rozmawiać z inwestorem zachowanie tych miejsc nienaruszonych .
W przypadku kiedy okazuje się to niemożliwe trzeba zastosować właściwą kompensacje przyrodniczą. Ilość zawieszonych budek powinna być zawsze większa od utraconych siedlisk.
Nie wszystkie ptaki spośród nich skorzystają. Aby zajętość skrzynek była jak największa należy zlecić wybór budek ornitologowi, który fachowo dostosuje ich wymiar do ptaków które mają je zasiedlać. Należy także pamiętać, że budki muszą być skonstruowane według odpowiednich standardów.
W miastach na świecie żyje ponad połowa ludności. Są one w skali ewolucyjnej całkiem nowy ekosystem dla ptaków. Z czasem ich powstania ptaki zaczęły przyzwyczajać się do ich wykorzystania. Budynki stworzyły dla ptaków dogodne stanowiska do zakładania gniazd, wykorzystując elementy infrastruktury. Pomieszczenia do ogrzania się zimą i źródło sztucznego pokarmu.
Mimo coraz większej świadomości społecznej i nagłaśniania w mediach problemu ochrony ptaków w miastach, wiedza na ten temat jest jeszcze ograniczona . Zarówno mieszkańcy jak również urzędnicy niejednokrotnie nie znają prawa.
Nie rozumieją jak znacząca dla całego naszego ekosystemu jest ochrona ptaków w mieście.

A wystarczy wezwać specjalistę ornitologa Legionowo oraz polecić mu stworzenie odpowiedniego sprawozdania – opinii ornitologicznej Legionowo.


Niektóre gatunki ptaków bardzo dobrze przystosowały się do mieszkania w miastach . Wykorzystując budynki jako stanowisko do zasiedlenia.
Wszelkie nisze , stropodachy i szczeliny są zasiedlane .
W zimie ptaki potrafią się ogrzać w mieście. Miasto jest też źródłem sztucznego pokarmu np. odpadki. Jeżeli szuka o drapieżniki też istnieje tu względnie bezpiecznie, często wolą one polować na obszarach otwartych niż w gęstwienie miejskich budynków.
Ptakami jakie szczególnie zasiedlają budynki są : gołąb miejski , jerzyk , wróbel , kawka, oknówka, kopciuszek i pustułka. Te gatunki nierozerwalnie związane są z domami i od nich zależne na ścieżce rozwoju i urbanizacji miast stały się z nimi spójne.
Stanowią grupę gatunków synantropijnych nierozerwalnie związanych z człowiekiem.

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oceny oddziaływania inwestycji

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja.

Read more

Waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań.

Read more

Nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.

Read more

Monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej.

Read more

Ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuję usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Read more

Opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.

Read more
Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz wiadomość