Opinie ornitologiczne Sokołów Podlaski, ornitolog Sokołów Podlaski

Podstawową formą ochrony ptaków w domach podczas remontów powinno być pozostawienie miejsc gniazdowania w możliwie niepoprawionej postaci. Zostawienie wylotów , bądź niekratowanie wylotów wentylacyjnych w stropodachach.
Ptaki przyzwyczajają się do znanych miejsc lęgowych. Kiedy się je zepsuje i tak próbują się do nich dostać.
Jeżeli to możliwe należy rozmawiać z inwestorem zostawienie tychże miejsc nienaruszonych .
W przypadku kiedy okazuje się to zakazane trzeba zastosować właściwą kompensacje przyrodniczą.
Ilość zawieszonych budek powinna być zawsze większa od utraconych siedlisk.
Nie wszystkie ptaki z nich skorzystają. Aby zajętość skrzynek była jak największa należy zlecić wybór budek ornitologowi, który fachowo dostosuje ich wymiar do ptaków które mają je zasiedlać.
Należy również pamiętać, że budki muszą być zrobione wedle odpowiednich standardów.
W miastach na świecie jest ponad połowa ludności.
Stanowią one w skali ewolucyjnej zupełnie nowy ekosystem dla ptaków.
Z czasem ich występowania ptaki zaczęły przyzwyczajać się do ich wykorzystania.
Budynki przygotowały dla ptaków dobre miejsca do tworzenia gniazd, wykorzystując elementy infrastruktury.
Pomieszczenia do ogrzania się zimą oraz źródło sztucznego posiłku.
Mimo coraz bogatszej świadomości publicznej i propagowania w mediach problemu ochrony ptaków w miastach, wiedza na ów temat jest wciąż ograniczona . Zarówno mieszkańcy jak również urzędnicy niejednokrotnie nie znają prawa. Nie wiedzą jak znacząca dla całego naszego ekosystemu jest ochrona ptaków w mieście.

A wystarczy wezwać specjalistę ornitologa Sokołów Podlaski oraz polecić mu stworzenie odpowiedniego sprawozdania – opinie ornitologicznej Sokołów Podlaski.


Niektóre gatunki ptaków bardzo dobrze dopasowały się do występowania w miastach .
Wykorzystując budynki jako miejsce do zasiedlenia. Wszelkie nisze , stropodachy i przerwy są zasiedlane .
W zimie ptaki potrafią się ogrzać w mieście.
Miasto jest też źródłem sztucznego posiłku np.odpadki.
Jeśli chodzi o drapieżniki też istnieje tutaj względnie bezpiecznie, często wolą one polować na terenach naturalnych aniżeli w gęstwienie miejskich budynków.
Ptakami jakie najczęściej zasiedlają budynki są : gołąb miejski , jerzyk , wróbel , kawka, oknówka, kopciuszek i pustułka.
Te gatunki ściśle powiązane są z domami i od nich zależne na ścieżce rozwoju oraz urbanizacji miast stawały się z nimi spójne.
Stanowią grupę gatunków synantropijnych ściśle związanych z człowiekiem.

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oceny oddziaływania inwestycji

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja.

Read more

Waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań.

Read more

Nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.

Read more

Monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej.

Read more

Ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuję usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Read more

Opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.

Read more
Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz wiadomość