Opinie ornitologiczne Lublin, ornitolog Lublin

Podstawową formą ochrony ptaków w obiektach podczas remontów powinno być pozostawienie miejsc gniazdowania w możliwie niepoprawionej postaci.
Zostawienie otworów , bądź niekratowanie otworów wentylacyjnych w stropodachach. Ptaki przyzwyczajają się do swoich miejsc lęgowych. Kiedy się je zepsuje i tak próbują się do nich dostać.
Jeśli to możliwe należy rozmawiać z inwestorem zostawienie tychże miejsc nienaruszonych . W przypadku kiedy okazuje się to zakazane trzeba zastosować właściwą kompensacje przyrodniczą. Ilość zawieszonych budek powinna być zawsze większa od utraconych siedlisk.
Nie wszystkie ptaki z nich skorzystają. Aby zajętość skrzynek była jak największa należy zlecić wybór budek ornitologowi, który fachowo dostosuje ich wymiar do ptaków które mają je zasiedlać.
Należy także pamiętać, że budki muszą być wytworzone wedle odpowiednich standardów. W miastach na świecie jest ponad połowa populacji. Są one w skali ewolucyjnej zupełnie nowy ekosystem dla ptaków.
Z czasem ich powstania ptaki zaczęły przyzwyczajać się do ich zastosowania. Budynki przygotowały dla ptaków odpowiednie stanowiska do tworzenia gniazd, wykorzystując elementy infrastruktury.
Miejsca do ogrzania się zimą i źródło sztucznego posiłku.
Mimo coraz bogatszej świadomości społecznej i nagłaśniania w mediach problemu ochrony ptaków w miastach, wiedza na ów temat jest wciąż ograniczona .
Zarówno mieszkańcy jak i urzędnicy nierzadko nie znają prawa. Nie wiedzą jak ważna dla całego naszego ekosystemu jest ochrona ptaków w mieście.

A wystarczy wezwać specjalistę ornitologa Lublin oraz polecić mu stworzenie odpowiedniego sprawozdania – opinii ornitologicznej Lublin.


Niektóre gatunki ptaków bardzo dobrze dopasowały się do mieszkania w miastach .
Wykorzystując budynki jako stanowisko do zasiedlenia. Wszelkie nisze , stropodachy i przerwy są zasiedlane . W zimie ptaki potrafią się ogrzać w mieście.
Miasto jest także źródłem sztucznego posiłku np. odpadki. Jeśli chodzi o drapieżniki też jest tutaj względnie bezpiecznie, często wolą one polować na terenach otwartych aniżeli w gęstwienie miejskich obiektów.
Ptakami które najczęściej zasiedlają budynki są : gołąb miejski , jerzyk , wróbel , kawka, oknówka, kopciuszek i pustułka. Owe gatunki nierozerwalnie powiązane są z budynkami i od nich zależne na ścieżce rozwoju oraz urbanizacji miast stały się z nimi spójne.
Stanowią grupę gatunków synantropijnych ściśle związanych z człowiekiem.

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oceny oddziaływania inwestycji

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja.

Read more

Waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań.

Read more

Nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.

Read more

Monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej.

Read more

Ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuję usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Read more

Opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.

Read more
Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz wiadomość