Opinie ornitologiczne Ostrołęka, ornitolog Ostrołęka

Standardową formą ochrony ptaków w obiektach podczas remontów powinno być pozostawienie miejsc gniazdowania w możliwie niezmienionej formie. Pozostawienie otworów , bądź niekratowanie otworów wentylacyjnych w stropodachach. Ptaki przyzwyczajają się do własnych miejsc lęgowych.
Kiedy się je zniszczy i tak próbują się do nich dostać. Jeśli to możliwe należy rozmawiać z inwestorem zachowanie tych miejsc nienaruszonych .
W przypadku gdy okazuje się to niewykonalne trzeba zastosować odpowiednią kompensacje przyrodniczą.
Ilość zawieszonych budek powinna być zawsze większa od utraconych siedlisk.
Nie wszystkie ptaki spośród nich skorzystają. Aby zajętość skrzynek była jak największa należy zlecić wybór budek ornitologowi, który fachowo dostosuje ich wymiar do ptaków jakie mają je zasiedlać.
Należy także pamiętać, iż budki muszą być wykonane wedle odpowiednich standardów.
W miastach na świecie jest ponad połowa populacji.
Są one w skali ewolucyjnej całkiem nowy ekosystem dla ptaków.
Z czasem ich występowania ptaki zaczęły przyzwyczajać się do ich wykorzystania.
Obiekty stworzyły dla ptaków odpowiednie miejsca do tworzenia gniazd, wykorzystując elementy infrastruktury.
Miejsca do ogrzania się zimą i źródło sztucznego pokarmu. Mimo coraz głębszej świadomości społecznej i nagłaśniania w mediach problemu ochrony ptaków w miastach, wiedza na ów temat jest jeszcze ograniczona .
Zarówno mieszkańcy jak i urzędnicy często nie znają prawa. Nie wiedzą jak ważna dla całego naszego ekosystemu jest ochrona ptaków w mieście.

A wystarczy wezwać specjalistę ornitologa Ostrołęka oraz polecić mu stworzenie odpowiedniego sprawozdania – opinii ornitologicznej Ostrołęka.

Niektóre gatunki ptaków bardzo dobrze dopasowały się do przebywania w miastach .
Użytkując budynki jako miejsce do zasiedlenia.Wszelkie nisze, stropodachy i przerwy są zasiedlane .
W zimie ptaki potrafią się ogrzać w mieście. Miasto jest też źródłem sztucznego pokarmu np.odpadki.
Jeśli chodzi o drapieżniki też jest tu względnie bezpiecznie, często wolą one polować na terenach naturalnych niż w gęstwienie miejskich budynków.
Ptakami jakie najczęściej zasiedlają obiekty są : gołąb miejski , jerzyk , wróbel , kawka, oknówka, kopciuszek i pustułka.
Te gatunki ściśle powiązane są z budynkami i od nich zależne na ścieżce rozwoju oraz urbanizacji miast stały się z nimi spójne.
Stanowią grupę gatunków synantropijnych nierozerwalnie powiązanych z człowiekiem.

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oceny oddziaływania inwestycji

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja.

Read more

Waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań.

Read more

Nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.

Read more

Monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej.

Read more

Ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuję usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Read more

Opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.

Read more
Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz wiadomość