Opinie ornitologiczne Kielce, ornitolog Kielce

Standardową metodą ochrony ptaków w domach podczas remontów powinno być zostawienie miejsc gniazdowania w możliwie niepoprawionej formie.
Zostawienie otworów , bądź niekratowanie wylotów wentylacyjnych w stropodachach. Ptaki przyzwyczajają się do swoich miejsc lęgowych. Kiedy się je zniszczy i tak próbują się do nich dostać. Jeśli to możliwe należy negocjować z deweloperem zachowanie tychże miejsc nienaruszonych .
W przypadku gdy okazuje się to zakazane trzeba zastosować odpowiednią kompensacje przyrodniczą. Ilość powieszonych budek powinna być zawsze większa od utraconych siedlisk.
Nie wszystkie ptaki spośród nich skorzystają. Aby zajętość skrzynek była jak największa należy zlecić wybór budek ornitologowi, który fachowo dopasuje ich rozmiar do ptaków jakie mają je zasiedlać.
Należy również pamiętać, iż budki muszą być skonstruowane według odpowiednich standardów. W miastach na świecie żyje ponad połowa ludności.
Są one w skali ewolucyjnej całkiem nowy ekosystem dla ptaków. Z czasem ich powstawania ptaki zaczęły przyzwyczajać się do ich wykorzystania. Obiekty przygotowały dla ptaków dobre stanowiska do zakładania gniazd, wykorzystując elementy infrastruktury.
Pomieszczenia do ogrzania się zimą i źródło sztucznego pokarmu. Mimo coraz bogatszej świadomości społecznej i nagłaśniania w mediach problemu ochrony ptaków w miastach, wiedza na ów temat jest jeszcze ograniczona . Zarówno mieszkańcy jak i urzędnicy często nie znają prawa.
Nie rozumieją jak istotna dla całego naszego ekosystemu jest ochrona ptaków w mieście.

A wystarczy wezwać specjalistę ornitologa Kielce oraz polecić mu stworzenie odpowiedniego sprawozdania – opinii ornitologicznej Kielce.


Niektóre gatunki ptaków szczególnie dobrze przystosowały się do przebywania w miastach . Użytkując budynki jako miejsce do zasiedlenia.
Wszelkie nisze , stropodachy i szczeliny są zasiedlane . W zimie ptaki potrafią się ogrzać w mieście. Miasto jest również źródłem sztucznego posiłku np. odpadki.
Jeśli szuka o drapieżniki też istnieje tutaj względnie bezpiecznie, często wolą one polować na obszarach otwartych niż w gęstwienie miejskich budynków.
Ptakami które szczególnie zasiedlają budynki są : gołąb miejski , jerzyk , wróbel , kawka, oknówka, kopciuszek i pustułka. Owe gatunki nierozerwalnie powiązane są z domami i od nich zależne na drodze rozwoju i urbanizacji miast stały się z nimi spójne.
Stanowią grupę gatunków synantropijnych nierozerwalnie powiązanych z człowiekiem.

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oceny oddziaływania inwestycji

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja.

Read more

Waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań.

Read more

Nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.

Read more

Monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej.

Read more

Ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuję usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Read more

Opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.

Read more
Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz wiadomość