Opinie ornitologiczne Płock, ornitolog Płock

Podstawową formą ochrony ptaków w obiektach podczas remontów winno być zostawienie miejsc gniazdowania w możliwie niepoprawionej formie.
Zostawienie wylotów, bądź niekratowanie otworów wentylacyjnych w stropodachach.
Ptaki przyzwyczajają się do znanych miejsc lęgowych, gdy się je zepsuje i tak próbują się do nich dostać.
Jeśli to możliwe należy negocjować z inwestorem zachowanie tychże miejsc nienaruszonych .
W przypadku gdy okazuje się to zakazane trzeba zastosować odpowiednią kompensacje przyrodniczą.
Ilość zawieszonych budek powinna być zawsze większa od utraconych siedlisk, nie wszystkie ptaki spośród nich skorzystają.
Aby zajętość skrzynek była jak największa należy zlecić wybór budek ornitologowi, który fachowo przystosuje ich rozmiar do ptaków jakie mają je zasiedlać.
Należy też pamiętać, że budki muszą być wykonane wedle odpowiednich standardów.
W miastach na świecie jest ponad połowa populacji.
Są one w skali ewolucyjnej całkiem nowy ekosystem dla ptaków. Z czasem ich występowania ptaki zaczęły przyzwyczajać się do ich zastosowania.
Budynki przygotowały dla ptaków dogodne stanowiska do budowania gniazd, wykorzystując elementy infrastruktury.
Pomieszczenia do ogrzania się zimą i źródło sztucznego posiłku. Mimo coraz szerszej świadomości społecznej i nagłaśniania w mediach problemu ochrony ptaków w miastach, wiedza na ów problem jest ciągle ograniczona .
Zarówno mieszkańcy jak również urzędnicy często nie znają prawa.
Nie wiedzą jak ważna dla całego naszego ekosystemu jest ochrona ptaków w mieście.

A wystarczy wezwać specjalistę ornitologa Płock oraz polecić mu stworzenie odpowiedniego sprawozdania – opinii ornitologicznej Płock.

Niektóre gatunki ptaków szczególnie dobrze dopasowały się do mieszkania w miastach .
Użytkując budynki jako stanowisko do zasiedlenia, wszelkie nisze , stropodachy i przerwy są zasiedlane .
W zimie ptaki mogą się ogrzać w mieście.
Miasto jest również źródłem sztucznego pokarmu np.odpadki.
Jeżeli szuka o drapieżniki też jest tu względnie bezpiecznie, często wolą one polować na terenach otwartych aniżeli w gęstwienie miejskich budynków.
Ptakami które szczególnie zasiedlają domy są : gołąb miejski , jerzyk , wróbel , kawka, oknówka, kopciuszek i pustułka.
Owe gatunki nierozerwalnie związane są z obiektami i od nich zależne na drodze rozwoju i urbanizacji miast stawały się z nimi spójne.
Stanowią grupę gatunków synantropijnych nierozerwalnie związanych z człowiekiem.

Zapoznaj się z pełną ofertą

Oceny oddziaływania inwestycji

Ocena oddziaływania inwestycji na ptaki ma służyć identyfikowaniu zagrożeń, określaniu negatywnych następstw jakie potencjalnie może nieść za sobą jej realizacja.

Read more

Waloryzacja ornitologiczna

U podstaw waloryzacji ornitologicznej leży określenie wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu badań.

Read more

Nadzór ornitologiczny

W przypadku coraz większej liczby inwestycji między innymi wycinki drzew czy też remontu budynków konieczne jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego.

Read more

Monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny ma za zadanie ocenić stan populacji ptaków na badanym terenie w dłuższej perspektywie czasowej.

Read more

Ekspertyzy przyrodnicze dla rolników

Oferuję usługi związane ze sporządzaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby realizacji pakietów 4 i 5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Read more

Opinie ornitologiczne

Opinia ornitologiczna ma na celu stwierdzenie obecności lub braku siedlisk ptaków, potencjalnych miejsc lęgowych w budynku.

Read more
Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz wiadomość